Studiebijeenkomst 7de actieprogramma nitraatrichtlijn en nGLB


Datum en tijd
31 oktober 2023 14:00 tot 20:00
Locatie
Congrescentrum Bouw & Infrapark (zaal Beton), Ceintuurbaan 2 Harderwijk
Termijn
30 oktober 2023 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 210,- excl. BTW
Niet leden € 395,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. G.M.W.A. (Gido) Lemmens
Agro Advies Lemmens
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc ab
Beex Agrarisch Advies B.V.
 
Dhr. ing. G.H. (Gert) Nieuwenhuis
Countus accountants + adviseurs (Groenlo)
Dhr. W.A. (Wim) Honkoop
PPP-Agro Advies West BV
 
Dhr. dr. J.G.A (Jeroen) Bil
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ir. R. (René) Boots
ABAB Agro Advies (Venlo)
 
Dhr. ing. F.J. (Jan) van der Haar ab
Veebedrijf van der Haar
 
Dhr. ing. G.C. (Cor) van de Burgwal ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. A.J. (Arjan) de Jong ab
Alfa Accountants en Adviseurs (IJsselstein)
 
Dhr. (Thomas) Kruders
DLV Intensief Advies BV (Deventer)
 
Dhr. ing. E.B.J. (Evert) van Harn RT
Natuurlijk Vastgoed Advies
 
Mevr. ing. L. (Linda) Koersen
Alfa Accountants en Adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. C.G.H. (Chiel) Braakhuis
Kobra accountants en adviseurs
 
Dhr. ing. W.A.H. (Wim) Dirks
ABAB Agro Advies (Tilburg)
 
Dhr. ing. R.J. (Robin) Kool
Dirksen Management Support BV
 
Dhr. ing. W.J. (Wouter) Vieveen
Alfa Accountants en Adviseurs (Groningen)
 
Dhr. (Eric) Bouwman
DLV Rundvee Advies BV (Uden)
 
Dhr. (Michiel) Meindertsma
DLV Rundvee Advies BV (Drachten)
 
Dhr. ing. F.A.G. (Ferry) Wenneker RBc ab
Westerveld en Vossers accountants en adviseurs
Dhr. ing. J. (Jan) Looman
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Houten - 587)
 
Dhr. ing. J.A. (Jan) van Middelaar
PPP-Agro Advies ZuidOost
Dhr. ing. B.J.W. (Ben) Rewinkel
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Doetinchem - 451)
 
Dhr. ing. D.J. (Erik) van Bekkum
Van Bekkum Agriservice
 
Dhr. B.H. (Erik) Beumer
Beumer Agro Service
 
Dhr. M.E. (Marien) van Laar
Hans Rietveld Agrarisch Advies BV
Mevr. H.G (Henny) Jonkers-Kruid
Alfa Accountants en Adviseurs
 
 
Dhr. C. (Christiaan) Bondt
Bondt Agro Consult
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
Mevr. M.J. (Marit) van de Bunt
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. W.P. (Wim) Schutter ab
Flynth adviseurs en accountants (Assen)
 
Dhr. G.G. (Gernand) Hekman
Bilanx Adviseurs B.V.
 
Dhr. ing. A.T. (Atze) Abma
Opstal Agrarisch Huisvestingsadvies
 
Mevr. ir. I. (Ina) Visser
Alfa Accountants en Adviseurs (Barneveld)
 
Dhr. (Kees) van Ham
DLV Intensief Advies BV (Uden)
 
Dhr. (Stef) van Bergen
DLV Rundvee Advies BV (Uden)
Dhr. ing. F.J. (Erik) Middelveldt MAB
Countus accountants + adviseurs (Steenwijk)
 
Dhr. ing. M.K. (Maurits) Flapper
Flapper agrarische dienstverlening
 
 
Dhr. ing. R.A.M. (Rob) Heijs
Peeters Financieel Advies BV
 
Dhr. W.C. (Niels) Bikker
Hans Rietveld Agrarisch Advies BV
 
 
Dhr. R. (Rene) Meems
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. R. (Richard) Schaft
Flynth adviseurs en accountants (Zwaagdijk)
Anonieme aanmelding
 
Dhr. ing. J. Y. (Jan Yme) Visser RBc
Van Balen Boekhoudburo
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst 7de actieprogramma nitraatrichtlijn en nGLB


VOL!

Elke vier jaar moeten alle lidstaten van de Europese Unie een actieprogramma maken, waarin maatregelen worden opgenomen, die ervoor moeten zorgen dat de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit verder verbeteren. Dit is voor 2022 tot en met 2025 het 7de actieprogramma Nitraatrichtlijn met een mix van allerlei verplichtingen maar ook ondersteunende landelijke én gebiedsspecifieke maatregelen. Dat daarbij voor de boer (en dus zijn adviseur) heel wat op hem afkomt, is inmiddels al een feit. Elke vier jaar een rustgewas (in de toekomst elke drie jaar), op zand- en löss vanggewassen verplicht inzaaien op het leeuwendeel van je percelen en dan die bufferstroken, die de mestplaatsingsruimte verkleinen. Gelijktijdig wordt het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (nGLB) ingevoerd. Daarin worden bufferstroken en groene braak (deels verplicht) opgenomen en worden bovenwettelijke maatregelen op zowel landbouwgrond als die bufferstroken gestimuleerd. Zien we door de bomen het bos straks nog wel? Welnu, na deze studiebijeenkomst is de kans groot, dat je je klant hierover nauwgezet kunt adviseren.
 

7de actieprogramma nitraatrichtlijn

Veel zaken rondom het 7de actieprogramma hebben betrekking op mest en bemesting. De regeling kent een set wettelijke voorwaarden, die vanaf 2023 wijzigingen brengen op het boerenerf. Zo zijn verweven in het 7de actieprogramma nitraatrichtlijn:

  • de derogatie (2023, maar ook 2024-2025)
  • mest en bufferstroken
  • voorwaarden aan het uitrijden van mest
  • bepalingen rondom organische rijke meststof en fosfaat
  • en nog enkele andere wijzigingen.

Maarten Hiddink (ComponentAgro) zal op deze thema's ingaan, waarbij daar waar mogelijk, enkele praktijkvoorbeelden de revue passeren om de veranderingen bij een agrarische ondernemer voor de adviseurs inzichtelijk te maken.
 

Conditionaliteiten en vrijwillige maatregelen

Een aantal maatregelen zijn zowel in het 7e actieprogramma als in aanvullende conditionaliteiten van het nGLB opgenomen. Daarnaast zijn er een conditionaliteiten die niet in het 7e actieprogramma terugkomen. Enkele daarvan kunnen tevens als eco-regeling worden ingezet. Gido Lemmens (Agro Advies Lemmens) geeft ons hierover uitleg vanuit zijn dagelijks praktijk en de ervaringen die hij heeft opgedaan bij het deelnemen aan enkele proeven die aan de basis staan van de regeling. Onderwerpen die de revue passeren zijn:

  • het 4% Niet Productief Areaal (NPA)
  • de eco-regelingen en
  • de raakvlakken met het nieuwe ANLb (Agrarisch Natuur- en Landbouwbeheer).

Overigens hebben diverse maatregelen vaak het doel om bewustwording te stimuleren bij agrarische ondernemers op systemische processen in de interactie tussen bouwland en natuur. Daarvoor zijn die maatregels, die zich inmiddels al effectief hebben bewezen, om verweven te worden in een nieuwe vorm van bedrijfsvoering.
 

Praktijk op het land

In het 7de actieprogramma wordt nogal wat gevraagd van de agrarische ondernemer inzake keuzes van gewassen en rotaties, het herijken van zijn bemestingsplan. Dat klinkt als een bedreiging, maar een beetje ondernemer ziet ook kansen. Dat geldt voor zowel akkerbouwers als veehouders, waarbij het essentieel is dat zij, om tot de beste managementresultaten te komen, de samenwerking opzoeken. Christiaan Bondt (Bondt Agro Consult) heeft hierin al de nodige wegen bewandeld en deelt zijn ervaringen graag met ons. Het komt namelijk niet neer op het slim even een gewas verbouwen om in de eco-regeling goud te behalen, maar om een systemische oplossing te genereren, die op alle fronten iets bijdraagt en risico's beperkt. Met Christiaan's ervaringen op dit vlak kunnen adviseurs hun klant tips en ingangen geven op gebied van mogelijke teelt- en gewaskeuzes, die met de juiste managementkeuzes van nut kunnen zijn op verrassende terreinen. Met een passend plan komen vanzelf nieuwe inzichten en kan er meerwaarde gevonden worden in de hete brei van deze nieuwe regelgeving.

 

Disclaimer: de vab houdt zich het recht voor om activiteiten met te weinig deelnemers: 1. te verplaatsen in overleg met de sprekers/trainers/bijdrage leveraars; 2 te annuleren. uiteraard worden diegenen die zich wel hebben opgegeven hiervan op de hoogte gesteld op z'n laatste één week voor de datum waarop de activiteit plaats zou vinden.

Programma

14:00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Welkomstwoord dagvoorzitter Rolf Beex
14:35 uur  7de actieprogramma nitraatrichtlijn door Maarten Hiddink (ComponentAgro)
15:35 uur  Conditionaliteiten en vrijwillige maatregelen door Gido Lemmens (Agro Advies Lemmens)
16:30 uur  Pauze
17:00 uur  Praktijk op het land door Christiaan Bondt (Bondt Agro Consult)
17:45 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde