Studiebijeenkomst 7de actieprogramma nitraatrichtlijn en nGLB


Datum en tijd
31 oktober 2023 14:00 tot 20:00
Locatie
volgt, Omgeving Ede-Wageningen
Termijn
30 oktober 2023 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 210,- excl. BTW
Niet leden € 395,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. C. (Cor) de Fijter
t.a.v. Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Naaldwijk - 705)
 
Dhr. ing. G.M.W.A. (Gido) Lemmens
Agro Advies Lemmens
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc
Beex Agrarisch Advies B.V.
Dhr. X.W.M.J. (Xander) Snijders
Aelmans Adviesgroep
 
Dhr. ing. G.H. (Gert) Nieuwenhuis
Countus accountants + adviseurs (Groenlo)
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst 7de actieprogramma nitraatrichtlijn en nGLB


Elke vier jaar moeten alle lidstaten van de Europese Unie een actieprogramma maken, waarin maatregelen worden opgenomen, die ervoor moeten zorgen dat de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit verder verbeteren. Dit is voor 2022 tot en met 2025 het 7de actieprogramma Nitraatrichtlijn met een mix van allerlei verplichtingen maar ook ondersteunende landelijke én gebiedsspecifieke maatregelen. Dat daarbij voor de boer (en dus zijn adviseur) heel wat op hem afkomt, is inmiddels al een feit. Elke vier jaar een rustgewas (in de toekomst elke drie jaar), op zand- en löss vanggewassen verplicht inzaaien op het leeuwendeel van je percelen en dan die bufferstroken, die de mestplaatsingsruimte verkleinen. Gelijktijdig wordt het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (nGLB) ingevoerd. Daarin worden bufferstroken en groene braak (deels verplicht) opgenomen en worden bovenwettelijke maatregelen op zowel landbouwgrond als die bufferstroken gestimuleerd. Zien we door de bomen het bos straks nog wel? Welnu, na deze studiebijeenkomst is de kans groot, dat je je klant hierover nauwgezet kunt adviseren.
 

7de actieprogramma nitraatrichtlijn

Veel zaken rondom het 7de actieprogramma hebben betrekking op mest en bemesting. De regeling kent een set wettelijke voorwaarden, die vanaf 2023 wijzigingen brengen op het boerenerf. Zo zijn verweven in het 7de actieprogramma nitraatrichtlijn:

  • de derogatie (2023, maar ook 2024-2025)
  • mest en bufferstroken
  • voorwaarden aan het uitrijden van mest
  • bepalingen rondom organische rijke meststof en fosfaat
  • en nog enkele andere wijzigingen.

Maarten Hiddink (ComponentAgro) zal op deze thema's ingaan, waarbij daar waar mogelijk, enkele praktijkvoorbeelden de revue passeren om de veranderingen bij een agrarische ondernemer voor de adviseurs inzichtelijk te maken.
 

Conditionaliteiten en vrijwillige maatregelen

Een aantal maatregelen zijn zowel in het 7e actieprogramma als in aanvullende conditionaliteiten van het nGLB opgenomen. Daarnaast zijn er een conditionaliteiten die niet in het 7e actieprogramma terugkomen. Enkele daarvan kunnen tevens als eco-regeling worden ingezet. Gido Lemmens (Agro Advies Lemmens) geeft ons hierover uitleg vanuit zijn dagelijks praktijk en de ervaringen die hij heeft opgedaan bij het deelnemen aan enkele proeven die aan de basis staan van de regeling. Onderwerpen die de revue passeren zijn:

  • het 4% Niet Productief Areaal (NPA)
  • de eco-regelingen en
  • de raakvlakken met het nieuwe ANLb (Agrarisch Natuur- en Landbouwbeheer).

Overigens hebben diverse maatregelen vaak het doel om bewustwording te stimuleren bij agrarische ondernemers op systemische processen in de interactie tussen bouwland en natuur. Daarvoor zijn die maatregels, die zich inmiddels al effectief hebben bewezen, om verweven te worden in een nieuwe vorm van bedrijfsvoering.
 

Praktijk op het land

In het 7de actieprogramma wordt nogal wat gevraagd van de agrarische ondernemer inzake keuzes van gewassen en rotaties, het herijken van zijn bemestingsplan. Dat klinkt als een bedreiging, maar een beetje ondernemer ziet ook kansen. Dat geldt voor zowel akkerbouwers als veehouders, waarbij het essentieel is dat zij, om tot de beste managementresultaten te komen, de samenwerking opzoeken. Christiaan Bondt (Bondt Agro Consult) heeft hierin al de nodige wegen bewandeld en deelt zijn ervaringen graag met ons. Het komt namelijk niet neer op het slim even een gewas verbouwen om in de eco-regeling goud te behalen, maar om een systemische oplossing te genereren, die op alle fronten iets bijdraagt en risico's beperkt. Met Christiaan's ervaringen op dit vlak kunnen adviseurs hun klant tips en ingangen geven op gebied van mogelijke teelt- en gewaskeuzes, die met de juiste managementkeuzes van nut kunnen zijn op verrassende terreinen. Met een passend plan komen vanzelf nieuwe inzichten en kan er meerwaarde gevonden worden in de hete brei van deze nieuwe regelgeving.

Programma

14:00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Welkomstwoord dagvoorzitter Rolf Beex
14:35 uur  7de actieprogramma nitraatrichtlijn door Maarten Hiddink (ComponentAgro)
15:15 uur  Conditionaliteiten en vrijwillige maatregelen door Gido Lemmens (Agro Advies Lemmens)
16:30 uur  Pauze
17:00 uur  Praktijk op het land door Christiaan Bondt (Bondt Agro Consult)
17:45 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde