Studiebijeenkomst Nutriëntentool BedrijfsBodemWaterPlan


Datum en tijd
8 oktober 2024 14:30 tot 20:00
Locatie
Eemlandhoeve Boerenlandzaal, Bisschopsweg 7 3752 LK Bunschoten-Spakenburg
Termijn
7 oktober 2024 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 150,- excl. BTW
Niet leden € 250,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. (Sjoerd) Roelofs
DLV Rundvee Advies BV (Deventer)
 
Dhr. (Ap) van der Bas
DLV Rundvee Advies BV (Uden)
 
Dhr. A. (Aart) Pellikaan (introducee Dick Jan Koster)
PPP Agro Advies
 
Dhr. ing. H.J. (Hendrik Jan) Bos ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Groningen)
 
Dhr. N.G. (Coen) Knook ab
Coen Knook Advies & Bemiddeling
 
Dhr. ing. D.J. (Erik) van Bekkum
Van Bekkum Agriservice
 
Dhr. ing. J.A. (Jan) van Middelaar
PPP-Agro Advies ZuidOost
 
Dhr. ing. G.C. (Cor) van de Burgwal ab
Countus accountants + adviseurs (Emmeloord)
 
Mevr. P.J. (Paula) Groen
Countus accountants + adviseurs (Dronten)
 
Dhr. R. (Rene) Meems
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Nutriëntentool BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP)


Akkerbouwer willen op een duurzame manier gebruik maken van nutriënten. De nutriëntentool BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) zorgt voor een goede basis om te sturen op een vruchtbare bodem, een schone sloot en weinig emissies van nutriënten naar lucht en water. Adviseurs erkend in BAS-aandachtsgebieden (met name in de A-sectie Kringlooplandbouw) worden geacht om gedegen bekendheid te hebben met dit instrument binnen hun adviespraktijk om zodoende hun klant in het gebruik ervan te adviseren en te begeleiden in een juist gebruik ervan. 
 

Doel van de studiebijeenkomst

Met de informatie uit de tool kan een agrarisch ondernemer de water-, bodem en luchtkwaliteit van het bedrijf verbeteren. Zo verduurzaamt hij het bedrijf en kan hij het resultaat van zijn grond verbeteren. De tool is een hulpmiddel dat concreet maatwerk en inzicht levert om de teelt van een gezond gewas te combineren met een schone leefomgeving. Voor adviseurs is het doorgronden van deze tool als inzetbaar instrument wellicht nog belangrijker, daar hiermee adviezen kunnen worden aangescherpt en veel agrarische ondernemers bij hen te rade gaan voor inzetbaarheid van de tool. Na de studiebijeenkomst ken je de werking, gebruik van de tool en achtergronden ervan, en weet je welke nieuwe modules komende jaren beschikbaar komen.
 

Hoe gebruikt je de nutriëntentool?

Via het portaal van het BedrijfsBodemWaterPlan kun je je aanmelden om de nutriëntentool te gebruiken. Hierover vind je meer informatie op de website van het BedrijfsBodemWaterPlan. Ben je bedrijfsadviseur? Zorg er dan voor dat je de nutriëntentool ook weet te gebruiken. Het gebruik van de tool is niet verplicht, maar kennis hierover wordt, zeker voor BAS-erkende adviseurs in toepasselijke aandachtsgebieden, wel sterk aangeraden.

Het BBWP is een samenwerking tussen de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en het NMI (Nutriënten Management Instituut). Wij delen niet-persoonlijke gegevens over de bodem- en waterkwaliteit met het BedrijfsBodemWaterPlan. Hiermee worden dus bedrijfsspecifieke gegevens zichtbaar wanneer je de tool gebruikt.
 

Sprekers

Arjan Veenstra is adviseur Europees Betaalorgaan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is vanuit de Afdeling Uitvoeringsbeleid en kent de belangen vanuit het beleid voor instrumenten als de nutriëntentool BBWP. Verduurzaming bodem is een speerpunt van zowel Europese als nationale plannen, waarbij meetinstrumenten en volgsystemen van overheidswege worden gestimuleerd. Dit geeft hem een uniek perspectief over het hoe en waarom van het ontstaan van deze tool, welke hij graag met ons deelt.

Gerard Ros werkt in toegepast onderzoek en advies op het gebied van bodemkunde, agronomie en geohydrologie bij het Nutriënten Management Instituut (NMI agro). Zijn focus ligt op organische stof in de bodem, stikstof, fosfor en micro-nutriënten en hij stelt zijn kennis in dienst van de verduurzaming van de landbouw. Met een forse dosis aan kennis op gebied van programmeren, staat hij aan de basis van diverse tools, zoals Open Bodemindex, SoilCASTOR en nu ook de Nutriëntentool BBWP. Als geen ander kan hij de in's en out's van deze tool uitleggen.

Job de Pater bodemkundige bij NMI agro en melkveehouder in de Flevopolder. Zodoende kan hij zeer goed de vertaalslag maken tussen wetenschappelijke inzichten en experimentele gegevens naar praktische informatie voor de landbouwsector. Dit doe hij door middel van veldwerk, data-analyse en meer en stelt opgedane kennis via adviesgesprekken bij boeren op hun bedrijf beschikbaar, evenals door presentaties te geven aan studiegroepen en overheidsorganisaties. Job's specifieke expertises liggen bij bodem, water en bemesting.

Programma

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Aanvang en opening door de dagvoorzitter
15:05 uur  Waarom een Nutriëntentool door Arjan Veenstra (geschiedenis, beleid)
15:45 uur  Handleiding gebruik Nutriëntentool door Gerard Ros (NMI agro)
16:15 uur  Pauze
16:45 uur  Voortzetting handleiding gebruik Nutriëntentool door Gerard Ros (NMI agro)
17:15 uur  Praktijkinzet Nutriëntentool door Job de Pater (melkveehouder in Flevoland)
17:45 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:00 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde