Studiebijeenkomst Rechtsvormen Agrarisch Ondernemen


Datum en tijd
13 juni 2024 14:00 tot 20:00
Locatie
Congrescentrum Bouw&Infrapark - locatie Bij Fritz!, Ceintuurbaan 2 Harderwijk
Termijn
12 juni 2024 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 195,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
 
Dhr. mr. F.F. (Frank) Piek
Alfa Accountants en Adviseurs (Zwolle)
 
Mevr. P. (Paulien) Hogenkamp
Hogenkamp Agrarische Coaching BV
 
Dhr. ing. mr. B. (Bert) Doornekamp
Alfa Accountants en Adviseurs (Barneveld)
 
Dhr. ing. G.M.W.A. (Gido) Lemmens
Agro Advies Lemmens
 
Dhr. ing. C.A.A. (Kees) Ligthart ab
ABAB Agro Advies ('s Hertogenbosch)
 
Dhr. J.A.G. (Geert Jan) Verstraaten
Verstraaten Accountancy
 
 
Mevr. mr. H.H. (Hermi) Weijers RB
Bilanx Adviseurs B.V.
Anonieme aanmelding
 
Mevr. R.E.W. (Rafke) Cleutjens
DLV Intensief Advies BV (Uden)
Dhr. ing. J.L.M. (Jeroen) Klein RB
Vermetten Roosendaal B.V.
 
Dhr. ing. A.H.J. (Ad) van Spijk
Advies Van Spijk BV - Financieel en Fiscaal
 
Dhr. ing. G.J. (Geert) Veenstra
Alfa Accountants en Adviseurs (Leeuwarden)
Dhr. S. (Silvio) Brockötter RB
Alfa Accountants en Adviseurs (Aalten)
Dhr. W.M.A.M. (Walfred) Mulders
Vermetten Accountants en adviseurs
Dhr. mr. J.D. (Jelle Douwe) Miedema BA RB
Alfa Accountants en Adviseurs (Leeuwarden)
 
Dhr. R. (Roelof) Jacobi ab
Van Houten & Jacobi (Nes)
 
Dhr. ing. G. (Gijsjan) Coers
Nieuw Veldhoen Financieel Adviseurs B.V.
 
Dhr. A.J.I. (Antoon) Sanders
Arvalis Zeeland Brabant Gelderland B.V (voorheen ZLTO Advies B.V. ('s-Hertogenbosch))
Mevr. H. (Helma) Vermuë-Joziasse
LTO Nederland t.a.v. Vrouw & Bedrijf
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Rechtsvorm Agrarisch Ondernemen


Nog altijd zijn de meeste agrarische bedrijven een eenmanszaak, maar dat hoeft allang niet meer de meest gunstige rechtsvorm te zijn. We kennen allemaal de maatschap, een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, maar andere rechtsvormen bij agrarische bedrijven zijn bijvoorbeeld de vennootschap onder firma (vof), een besloten vennootschap (bv) of een commanditaire vennootschap (cv). Ongetwijfeld zijn er zelfs nog wel meer vormen (familiestichting, stichting administratiekantoor etc.), maar hoe dan ook, het kiezen van de juiste rechtsvorm heeft flink wat impact op de bedrijfsvoering, maar ook op de mensen die direct of indirect betrokken zijn bij dat de onderneming. Tijd dus dat jij als adviseur op deze materie van de hoed en de rand weet, zeker als je adviseur in de sowieso al complexe bedrijfsopvolgingsprocessen betrokken bent (erkende adviseurs in E1 en/of E3).
 

Rechtsvorm is mensenwerk

“Middel volgt doel!” Dat zou de insteek moeten zijn bij het kiezen van de juiste rechtsvorm voor agrarische ondernemer. Maar al te gemakkelijk wordt een andere volgorde aangehouden, zoals wat mag juridisch of wat is fiscaal het meest aantrekkelijk. De keuze voor een rechtsvorm zou moet passen bij de doelstelling van de ondernemer(s) en de onderneming. Vragen als onderneem je alleen of samen, zijn er aandeelhouders, is een toezichthouder nodig, welke risico wil je eventueel afdekken? En last but not least de belangrijkste: hoe moet de rechtsvorm zich verhouden tot belangen van anderen die direct of indirect bij de ondernemer of aan de onderneming verbonden zijn. Alle de rechtsvorm die we kennen bieden mogelijkheden om de doelen te volgen, het vraagt wel tijd om de juiste te adviseren én in te vullen.

Anne Marie van Oldeniel-Boerhof is als trainer, adviseur of mediator met regelmaat betrokken bij casussen waar de gemaakte keuzes niet blijken de passen bij de situatie of verwachtingen en (indirecte) belanghebbenden niet zijn betrokken of geïnformeerd. Dit leidt tot vragen of zelfs fricties.  Anne Marie neemt ons mee in haar ervaring rondom dit thema en geeft mede op basis van actuele casussen haar visie op zaken die in de aanloop naar een keuze en de invulling van een rechtsvorm meegewogen zouden moeten worden.
 

Rechtsvormen in juridisch aspect

Nadat er goed nagedacht is over de menselijke rollen, zoomen we in op de juridische kanten van de keuze van een bepaalde rechtsvorm waarin het bedrijf wordt geëxploiteerd. Vaak begint dat al met een combinatie met familiebanden, de aanwezige goederen en de dagelijkse ondernemingspraktijk, waarop allerlei regels en wetten betrekking hebben. Vaak vindt bij een bedrijfsoverdracht (zowel binnen als buiten de familie) en/of een bedrijfsverplaatsing een herbezinning plaats met betrekking tot de gekozen rechtsvorm. Is het tijd voor een andere rechtsvorm, en zo ja, wat zijn de juridisch gevolgen? Dat is vaak een omvangrijk proces. Denk hierbij aan de gevolgen van een wijziging voor lopende contracten (bijvoorbeeld een pachtovereenkomst, kredietovereenkomsten, overeenkomsten met leveranciers en/of afnemers), maar ook aan mogelijke gevolgen in het kader van mestwetgeving, GLB-subsidies en/of deelname aan beëindigingsregelingen. Rianne van Bommel (Remie Financieel Juridisch Adviesbureau B.V.) geeft uitleg over de belangrijkste focuspunten bij de meest gebruikte en een aantal bijzondere rechtsvormen (personenvennootschappen en de BV) en geeft handige handvatten hoe adviseurs met de klant een goede juridische basis kunnen leggen.
 

Fiscale aspecten bij rechtsvormen

Medebepalend in de keuze van een rechtsvorm is de wens om in het jaar van de start, maar misschien nog wel meer in de jaren die daarop volgen, zo min mogelijk geld schuldig te zijn naar de belastingdienst. Hierbij zijn er grote verschillen tussen de gangbare en minder gangbare rechtsvormen en is er wederom voldoende kennis nodig om de juiste strategische keuze te maken voor de onderneming. Gijs Veenhuijsen (Flynth adviseurs en accountants) neemt ons mee in de vergelijkingen van rechtsvormen en de fiscale gevolgen ervan, als ze gekozen worden.

 

Disclaimer: de vab houdt zich het recht voor om activiteiten met te weinig deelnemers: 1. te verplaatsen in overleg met de sprekers/trainers/bijdrage leveraars; 2 te annuleren. uiteraard worden diegenen die zich wel hebben opgegeven hiervan op de hoogte gesteld op z'n laatste één week voor de datum waarop de activiteit plaats zou vinden.

 

Programma

14:00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Opening dagvoorzitter
14:35 uur  Rechtsvorm is mensenwerk, door Anne Marie van Oldeniel-Boerhof (Anne Marie advies training mediation)
15:15 uur  Rechtsvormen in juridisch aspect door Rianne van Bommel (Remie Financieel Juridisch Advies)
16:15 uur  Pauze
16:45 uur  Fiscale aspecten bij rechtsvormen door Gijs Veenhuijsen (Flynth adviseurs en accountants)
17:45 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde