Persbericht 15 juni 2007: Optimistische kijk van Veerman werkt aanstekelijk op agrarische adviseurs


"Happy days are here again", volgens voormalig landbouwminister Veerman. â€ÂœHet zijn grote ontwikkelingen die er aan komen: de globalisering, de klimaatverandering, het waterprobleem, maar voor de West-Europese landbouw staat het licht op groen.

Prof. dr. Cees Veerman sprak op de lustrumbijeenkomst van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) in de Hoeksche Waard. Hij ziet meer dan ooit kansen voor de agrarische sector, zowel voor de veehouderij als de plantaardige sectoren. Door de klimaatverandering zal de temperatuur naar verwachting zo'n drie graden stijgen, naast het feit dat er in Nederland voldoende water beschikbaar is. De stijging van de basisprijs van grondstoffen, zoals tarwe is een voorbode voor de rest. Daarnaast blijft Nederland uniek door haar infrastructuur voor verwerking en transport en er zijn volgens Veerman weinig landen waar zoveel kennis beschikbaar is. Veerman maakt wel een kritische kanttekening bij het optimisme van zijn kant. Het benutten van de kansen die nu geboden worden vraagt ondernemers die in staat zijn met andere ogen naar hun bedrijf te kijken, waardoor zij deze kansen ook om kunnen zetten in geld. Veerman: "En kijk ook eens in de rest van Europa, tot de Oekraïne, daar zijn zoveel mogelijkheden en snel". Volgens Veerman, die tegenwoordig voorzitter van Natuurmonumenten is, moet de vab zich de komende tijd inzetten om in Den Haag duidelijk te maken dat de richtlijnen voor water, nitraat en bodem achter de feiten aanlopen, waardoor ze niet passen bij de dynamische ontwikkeling die de agrarische sector doormaakt. Dit gewijzigde toekomstperspectief van de landbouw moet volgens Veerman ook meegenomen worden in de discussies over natuurontwikkeling.

Lees meer in de bijlage.

Downloads