vab nieuwe partner van Groenpact


PERSBERICHT

Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs nieuwe partner van Groenpact

De Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) sluit zich als strategisch partner aan bij Groenpact. Een logische stap in de ontwikkeling die vab doormaakt naar een duurzamere agrarische sector.

Groenpact is hét innovatieplatform en samenwerkingsverband voor het groene domein. De Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) is de erkende landelijke beroepsvereniging voor agrarische bedrijfsadviseurs die ondernemers in de land- en tuinbouw adviseren en begeleiden.

Vicevoorzitter Marjan van der Wijngaard “Veel onderdelen van Groenpact raken aan de ambities van vab. Zoals de uitwisseling van nieuwe kennis over de landbouwtransitie, digitalisering en technologie. Komende tijd is er bij onze adviseurs behoefte aan nieuwe kennis, onder meer op het gebied van kringlooplandbouw. Hiervoor zijn we al in gesprek met Groen Kennisnet. Ook op het gebied van leven lang ontwikkelen, professionalisering van docenten en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven (onder meer via CIV Groen) ziet vab gedeelde doelen en kansen in de samenwerking met Groenpact.”

Groenpact is verheugd dat vab strategisch partner wordt van Groenpact. Eke Boesten (programmacoördinator): “De sector staat voor een grote transitie, hiervoor zijn agrarische adviseurs en coaches nodig die kennis, kwaliteit en onafhankelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. De vab leden zitten aan tafel bij de boeren van de toekomst. Door de samenwerking met vab kunnen we nog beter werken aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan.”
 

*****
Noot voor de redactie:

Groenpact is hét innovatieplatform en samenwerkingsverband voor het groene domein. In samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs creëren we meer impact door op te treden als aanjager, versneller en verbinder tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid binnen het groene domein en daarbuiten. Ons doel? Door integrale samenwerking maatschappelijke vraagstukken oplossen en zo duurzame concurrentiekracht behouden. Meer dan [aantal partners] gingen [nieuwe partner] al voor en het netwerk groeit nog steeds.
Meer informatie op www.groenpact.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met Eke Boesten, programmamanager van Groenpact, tel.: 06-24575174 – e.boesten@clusius.nl

De Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseur is de erkende beroepsvereniging voor agrarische professionals. Onze leden onderscheiden zich door hun inhoudelijke kennis en ervaring en hebben een grote rol in de transitie waarin de sector zich op dit moment bevindt. Kwaliteit en onafhankelijkheid zijn hierin belangrijke speerpunten. Bij de vab zijn professionals aangesloten waarvan de onafhankelijkheid kan worden aangetoond middels het BAS-register.
Meer informatie op www.vabnet.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margit van den Burg, tel.: 085 070 82 70 – margit@vabnet.nl

Downloads

Ook interessant