Webinar Integraal Aanpakken: emissies veehouderij


Datum en tijd
8 april 2021 15:00 tot 17:15
Locatie
Online (Zoom),
Termijn
7 april 2021 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 50,- excl. BTW
Niet leden € 100,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
2
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. (Michiel) Meindertsma
DLV Rundvee Advies BV (Drachten)
 
Dhr. ing. B. (Barend) Meerkerk
PPP-Agro Advies West BV
 
Dhr. ing. D.J. (Dick Jan) Koster ab
PPP-Agro Advies West BV
 
Mevr. ing. E.A.M. (Esther) Weernink-Gröniger ab
Countus accountants + adviseurs (Hardenberg)
 
Dhr. (Adriaan) Dubbeldam
DLV Rundvee Advies BV (Uden)
 
Dhr. ing. G.H. (Gert) Nieuwenhuis
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Groenlo - 452)
 
Dhr. ing. Pot (Jolte) Pot
Factor.4.Change BV
 
Dhr. (Paul) Blokker
DLV Rundvee Advies BV (Vianen)
 
Dhr. ing. F.F. (Freddy) van Ditshuizen MAB ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Lochem - 407)
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
 
Dhr. ing. H.M.A. (Eric) Verbruggen RMT RT
Adriaan van den Heuvel makelaars & adviseurs
 
Dhr. ing. E.E.W. (Erik) Schiphorst FFP
Financiële Administratie (inzake Erik Schiphorst, kostenplaats 3167740)
 
Dhr. ing. A.B. (Arjan) Strootman ab
AgroAdvies Oost-Nederland
 
Dhr. E.J.H. (Evert) Hekman Msc
Alfa Accountants en Adviseurs (Nijverdal)
 
Dhr. ing. B.W. (Bas) Klompenhouwer ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Zelhem)
 
Dhr. ing. H. (Erik) van Wijk
Van Wijk Bedrijfsadvies
 
Mevr. ir. I.M. (Isabel) Boschma-van der Star Msc
Flynth adviseurs en accountants (Schagen)
Dhr. ing. H. (Hendrik) Waaijenberg
Hans Rietveld Agrarisch Advies BV
 
Dhr. ir. W.J. (Gerwi) Engberts
Engberts Adviseurs
 
H. Dirksen
Dirksen Management Support BV
De kaart wordt geladen…

Webinar Integraal Aanpakken: emissies veehouderij


Alleen samen bepalen we een evenwichtige koers naar de toekomst van de veehouderij. Vandaar dat dit webinar volop interactief zal worden ingezet rondom het bestaande programma “Integraal aanpakken”. Een doel van de bijeenkomst is om informatie te geven over het programma Integraal Aanpakken, de onderzoeken, het praktijknetwerk melkveehouderij en aanknopingspunten om emissies in de veehouderij te reduceren. Het andere doel zien we als veel belangrijker: namelijk met elkaar te sparren over het bereiken van emissiereductie in de praktijk. Hier zien we de agrarische bedrijfsadviseur als zeer waardevol voor de mensen die betrokken bij het beleid en onderzoek op het gebied van emissies in de veehouderij.

Het onderzoeksprogramma Integraal aanpakken is in 2020 gestart om kansen voor verduurzaming in de veehouderij te identificeren en te komen tot integrale oplossingen voor de praktijk. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek Veehouderij & Klimaat in 2018 en 2019. Het doel is om inzichten en werkbare maatregelen te bepalen waarmee veehouders hun bedrijf rendabel en toekomstgericht kunnen aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof. Een integrale aanpak staat in het onderzoek voorop. De aanpak is erop gericht om veehouderbedrijven in Nederland op elke grondsoort, keuze te kunnen bieden voor passende oplossingen. Oplossingen dienen ook de bedrijfsresultaten te verbeteren. Veel oplossingen zijn nog niet praktisch genoeg voor adviesgesprekken met veehouders, maar het is voor het onderzoeksprogramma wel heel nuttig om nu al met u te kunnen sparren om het praktisch te maken.

De bijeenkomst is niet bedoeld om alleen te zenden, maar juist ook om met elkaar te sparren over het bereiken van emissiereductie in de praktijk. Dit sparren helpt u hopelijk in uw rol als adviseur en is ook zeer waardevol voor de mensen betrokken bij het beleid en onderzoek op het gebied van emissies in de veehouderij.
 

Klimaat- en stikstofopgaven, afspraken en onderzoeksthema’s

Inleiding over de klimaat- en stikstofopgaven voor de veehouderij, de rol van methaan en stikstof in de veehouderij en het onderzoeksprogramma Integraal Aanpak. Toelichting over de opzet en de doelen van het onderzoeksprogramma Integraal Aanpakken rond de thema’s meten = weten, voerspoor, dierspoor en stallen & mestopslagen. Toelichting door Gemma Verijdt (Ministerie van LNV).
 

Opstart netwerk praktijkbedrijven melkveehouderij

Dertig melkveehouders in het Netwerk Praktijkbedrijven gaan op basis van bestaande (praktijk)kennis, bestaande en nieuwe onderzoeksresultaten, samen met wetenschappers en projectadviseurs. Hieromheen is een grotere groep van melkveehouders betrokken. Maatregelen om de emissies van zowel ammoniak als methaan te reduceren, werken door in het gehele bedrijf. Zeker als je serieuze emissiereducties wilt realiseren. Daarom kijken we in het project Netwerk Praktijkbedrijven integraal naar de deelnemende melkveebedrijven. Waar ontstaan ammoniak en methaan? Daar zitten de aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. Maar ook zitten juist daar veel vragen. De volledige bedrijfsvoering komt aan de orde met bijzondere aandacht voor voer- en diermanagement. Projectleider Gerard Migchels (WUR) schetst op de aanpak en de rol van het netwerk en beantwoordt vragen.
 

De rol van voer en het rantsoen in de melkveehouderij

Hoofddocent/specialist diervoeding André Bannink (WUR) gaat in op vragen als "Hoe kunnen melkveehouders via voer en beweiding sturen op emissies van ammoniak en methaan?" en "Wat zijn de mogelijkheden en waar moet je in de praktijk op letten?"
 

De rol van stal- en mestsystemen in de veehouderij

Wat is de rol van stal- en mestsystemen in de integrale aanpak van emissies in de veehouderij? Hoe verhouden staloplossingen zich tot voer, dier en managementoplossingen? Bram Bos (WUR) neemt ons mee langs verschillende aanknopingspunten om via stal- en mestoplossingen emissies te reduceren, waarbij hij onder meer de onderzoekrichtingen en aandachtspunten voor de melkvee-, kalver-, geiten- en varkenshouderij uiteenzet.
 

De rol van de adviseur aan de keukentafel

Hoe neem je de integrale brede focus mee in het adviesgesprek met de veehouder? Hoe kan de adviseur een goede rol vervullen als sparringpartner van de veehouder of een groep van veehouders? Iwan Gijsbers (projectmanager Arvalis en oprichter van een adviesbureau en laboratorium), geeft een pitch en vertelt op basis van eigen ervaringen hoe adviseurs hun rol zouden kunnen oppakken.

Programma

15:00 uur  Inloop / Inlog webinar
15:10 uur  Opening door dagvoorzitter Harry Kager (Schuttelaar & Partners)
15:15 uur  Klimaat- en stikstofopgaven door Gemma Verijdt (Ministerie van LNV)
15:30 uur  Opstart netwerk praktijkbedrijven melkveehouderij door Gerard Migchels (WUR)
16:00 uur  Korte pauze
16:10 uur  De rol van voer en het rantsoen in de melkveehouderij door André Bannink (WUR)
16:40 uur  De rol van stal- en mestsystemen in de veehouderij door Bram Bos (WUR)
17:10 uur  De rol van de adviseur aan de keukentafel door Iwan Gijsbers (Arvalis)
17:30 uur  Afsluitende discussie en ruimte voor vragen en discussie
17:45 uur  Einde

Downloads