Webinar Biodiversiteit en Bestuivers


Datum en tijd
25 januari 2022 15:00 tot 17:00
Locatie
Online (Zoom),
Termijn
25 januari 2022 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 65,- excl. BTW
Niet leden € 125,- excl. BTW
PE-punten
2
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
De kaart wordt geladen…

Webinar Biodiversiteit en Bestuivers


LET OP! Webinar wordt verplaatst naar een latere datum!

De vab organiseert samen met de Nationale Bijenstrategie (NBS) een webinar over biodiversiteit en bestuivers. We weten allemaal dat er zonder bestuivers geen gewasopbrengst is. Ook weten we dat de insecten-stand drastisch is afgenomen in de laatste decennia. Insecten zijn een belangrijk onderdeel van de totale biodiversiteit. De belangen in de agrarische sector zijn daarmee groot. En juist uit deze sector komen de meest innovatieve ideeën. Van bloemrijke akkerranden tot insectenhotels, om maar een paar initiatieven te noemen. Initiatieven die ook een positief effect kunnen hebben op het maken van aanspraak op regelingen in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid. Soms kleine, relatief gemakkelijk te implementeren zaken op het boerenerf, die biodiversiteit ten goede komen. 

We verdiepen ons in dit webinar in de belangen van biodiversiteit en bestuivers voor de Nederlandse boer en tuinder. En daarnaast in de rol van adviseur die zijn klanten informeert over de vele mogelijkheden. Om zo impact te maken.
 

Biodiversiteit in GLB en eco-regelingen

Vanuit de overheid zijn er diverse initiatieven rondom versterken van de biodiversiteit in het algemeen en bevorderen van bestuivers in het bijzonder. Deze vinden we terug in onderdelen van het nieuwe GLB, zoals in de eco-regeling met eco-activiteiten (dit zijn maatregelen die agrariërs kunnen toepassen in het veld die goed zijn voor milieu, biodiversiteit en het landschap). Ze stimuleren agrariërs om deze zelf toe te passen. Vervolgens plukken ze hier ook de vruchten van. Remco Schreuder (RVO) neemt ons mee in het nieuwe GLB. Wat zijn de voorwaarden? En welke mogelijkheden biedt het?
 

Bestuivers en biodiversiteit

Om kennis te maken met het onderwerp legt Arjen de Groot (WUR) ons uit waar het nu eigenlijk om gaat bij biodiversiteit en bestuivers. Hij schetst de kaders en context van het thema en neemt ons mee naar de doelen. Wat is nodig om de omslag te maken van verval naar wederopleving?
 

Praktijkvoorbeelden in verschillende sectoren

We zien in de praktijk al veel voorbeelden van succesvolle individuele en groepsinitiatieven. Waarbij je het positieve effect ook kunt zien. Een voorbeeld hiervan is het Project ‘Het boerenerf, the Place to Bee’ van LTO. Twee ambassadeurs van dit project delen hun ervaringen. Stefan de Ruijter (akkerbouwer en adviseur bij CZAV) vertelt over de effectieve aanpak van dit project in de akkerbouw.

Ook melkveehouders hebben voordeel bij maatregelen die de biodiversiteit en bestuivers bevorderen. Voor hen zijn de belangen even groot, zo weet Trea Doornenbal (melkveehoudster). Zij is nauw betrokken als ambassadeur. Haar bedrijf staat als voorbeeldbedrijf open voor andere boeren en tuinders om te zorgen voor maximale kruisbestuiving.

Beide sprekers geven praktische tips over hoe je zelf dingen kunt doen om op het agrarisch bedrijf het verschil te maken. En ook aansluiting te vinden bij de processen die daarvoor nodig zijn. Het gaat vaak om redelijk eenvoudige acties en gemakkelijke keuzes, maar met een grote impact. 

Het zijn daarom juist de adviseurs van de boer die hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Dus pak je kansen om meer te weten te komen en schrijf je in voor het webinar!

Programma

14:45 uur  Zoom open / Inloop webinar
15:00 uur  Kort welkomstwoord
15:05 uur  "Bestuivers en biodiversiteit" door Arjen de Groot (WUR)
15:30 uur  Biodiversiteit in GLB en eco-regelingen, door Remco Schreuders (Arcadis Nederland)
16:10 uur  Praktijkvoorbeelden in verschillende sectoren, door Stefan de Ruijter en Trea Doornenbal
16:45 uur  Ruimte voor vragen
17:00 uur  Afsluiting